Fundacja Kresy Historii rozpoczęła realizację nowego projektu

W ramach realizacji rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019, Fundacja Kresy Historii od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych”.

Program obejmuje 90 seniorów 60+ oraz 30 osób niepełnosprawnych. Celem programu są działania przyczyniające się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych i niepełnosprawnych. Będą one ukierunkowane głównie na rozbudzenie aktywności społecznej tej grupy i zmierzały do integracji międzypokoleniowej, a tym samym przyczyniały się pełniejszego uczestnictwa w codziennym życiu wspólnoty lokalnej.

Miejscem realizacji projektu będzie Parafia św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej, osiedle Zielona, ul. Szeroka 2.

Podjęte działania grupy objętej tym projektem będą dokonywały się poprzez aktywną partycypację w zgłębianiu historii Niepodległej w ramach wykładów i zajęć literackim, muzycznych i plastycznych oraz wycieczek historycznych, ukazujących i pogłębiających wiedzę ze 100 lat Niepodległej Polski.