Fundacja Kresy Historii

 

Celem Fundacji, powołanej do życia w styczniu 2014 r. jest badanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski i Europy Środkowo Wschodniej na skalę ogólnopolską i międzynarodową ze szczególnym zwróceniem uwagi na historie zapomniane, postacie mniej znane lecz zasłużone, upowszechnienie losów indywidualnych osób, bez których nie istniałaby Historia. Nasze główne formy aktywności to : warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli; widowiska artystyczne o tematyce historycznej; pokazy i produkcje filmowe; historia mówiona; wystawy; organizacja seminariów, konferencji i sympozjów naukowych

Nasze priorytety to : – dokumentacja losów obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w czasie II wojny światowej oraz ich dalszym życiem. – analiza doświadczeń obywateli polskich dotkniętych sowiecką inwazją i okupacją wschodnich terenów Polski, w tym ich losami związanymi z historią ich deportacji na Syberię; – współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w Europie Środkowo- Wschodniej na rzecz badania i upamiętniania ofiar komunizmu – ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP – obszarze zamieszkałym przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań; – działanie zmierzające do zachowania i zabezpieczania polskiego dziedzictwa etnicznego, kulturowego i naukowego w Polsce i poza jej granicami;