Ludzie

W skład Fundacji wchodzą osoby rodzinnie związane z Kresami Wschodnimi II RP, badacze losów obywateli polskich oraz wysiłku zbrojnego Polaków w czasie II wojny światowej. Posiadając wieloletnie doświadczenie w tworzeniu projektów edukacyjnych, archiwalnych i artystycznych, pragną wykorzystać je do popularyzacji historii Polski XX w. poprzez pryzmat indywidualnych losów ludzi. Prowadząc aktywną współpracę z organizacjami z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pragną także upowszechnić wiedzę o losach innych narodów tej części kontynentu, jakże często spójnych z losem obywateli polskich. Nie zapominają także o naszych „małych ojczyznach” i angażują się ponadto w dokumentację i popularyzację historii Warszawy oraz innych regionów Polski.

Wierzymy, iż poprzez ciekawe, nowatorskie formy przekazu i formy edukacyjne zachęcimy ludzi w różnym wieku do zgłębiania historii ich małych ojczyzn, a także losów obywateli polskich w minionym wieku, a w szczególności w trakcie II wojny światowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Biuro – Prezes Zarządu Fundacji – biuro@kresyhistorii.pl

ks. dr Andrzej Chibowski – Członek Zarządu Fundacji – andrzej.chibowski@kresyhistorii.pl