TAURON WSPOMAGA KULTURĘ

Z racji Światowego Roku Rodziny w dniu 6 stycznia br. w Telewizji Polski został wyemitowany koncert „Bo w rodzinie siła”. Partnerem koncertu jest znana firma energetyczna TAURON, wspierająca również ogólnopolskie wydarzenia o charakterze artystycznym. W strategii firmy to ważny kierunek działań ukazujący jej prospołeczne nastawienie wobec wszelkich przedsięwzięć mających doniosłe znaczenie dla inicjatyw, przyczyniających się do ubogacenia artystycznej oferty dla szerokiego audytorium odbiorców. Przekaz artystyczny koncertu miał wyjątkowo szeroki wpływ i dotarł ze swoim przesłaniem w czasie 5-krotnej już telewizyjnej emisji do ok. 3,5 mln ludzi w Polsce i rozsianej po całym świecie Polonii.

Na tyłowych telewizyjnych planszach koncertu w TVP była umieszczona informacja TAURON jest Partnerem Fundacji Kresy Historii.