Uroczysty koncert Bożonarodzeniowy „Wigilie Polskie”

W dniu 29 grudnia 2019 roku odbył się Uroczysty koncert Bożonarodzeniowy „Wigilie Polskie”. Był on podsumowaniem całości projektu realizowanym przez Fundację Kresy Historii we współpracy z Parafią św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych” – program ASOS 2019.

Składał się on z dwóch części. W pierwszej wystąpili uczestnicy projektu. Seniorzy wystąpili ze swoim historyczno-artystycznym programem przygotowanym na warsztatach w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej…”. Jedna z uczestniczek projektu – Pani Helena Siwko, przedstawiła historię z dziejów swojej rodziny związaną z historią Niepodległej. Ukazała m. in. pobyt całej rodziny na Syberii, a następnie jej powojenne losy. Opowiadane dzieje, dla licznie zebranego audytorium (dla około 500 osób) stanowiły żywą lekcję historii. Seniorzy zaprezentowali również przygotowaną i ułożoną przez siebie piosenkę „Song radosnych seniorów”. Ukazali w niej miłość i szacunek do swojej miejscowości, w której żyją razem ze swoimi rodzinami. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami i instruktorami zaprezentowali historyczne Jasełka, ukazujące dzieje Ojczyzny w perspektywie narodzenia Boga – człowieka. W drugiej części wystąpili soliści Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego: Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak oraz Arnold Kłymkiw. Przedstawione zostały również kolędy J. Kaczmarskiego i P. Gintrowskiego zaśpiewane przez Dominikę Świątek – interpretatorkę piosenki poetyckiej. Całość koncertu została spięta historycznym komentarzem prowadzonym przez księdza Macieja Chibowskiego, proboszcza Parafii św. Brata Alberta, która dla realizacji całości projektu użyczyła uczestnikom projektu swoich pomieszczeń.