ARCHIVAL DOCUMENTS

With permission @copyright Archiwum Akt Nowych in Warsaw

Protokół założycielski i statut spółdzielni Zgoda 1944

Opinia konsula o personelu osiedla i metodach jego prowadzenia po wizytacji w lutym 1944

 

Program prac kulturalno-oswiatowych w osiedlu

 

Gazeta Polak w Indiach – luty 1944

 

 

Gazeta Polak w Indiach – marzec 1944

 

 

Gazeta Polak w Indiach – wydanie wielkanocne – marzec/kwiecień 1944

 

 

Podanie rodzin zamordowanych policjantów 1944

 

 

Raport z działalności Zakładu Wychowawczego – luty 1944

 

 

Sprawozdanie z Zakładu Wychowawczego im Gen. Sikorskiego za styczeń 1944

 

Wyciąg ze sprawozdania w sprawie działalności spółdzielni ZGODA – 1944

 

Raport z działalności straży pożarnej – luty 1944

 

 

Protokół z posiedzenia Komitetu Uchodźczego osiedla, 21.12.1944

 

 

Telegram o rozgłoszeniu wśród Polaków w Indiach o dobrych warunkach w obozie Valivade – 1943

 

 

Tajna notatka w sprawie plotek szerzących się wśród żołnierzy

 

 

INDIA : http://aakaarfilms.com/alittlepoland/