Wyjazd uczestników do Drohiczyna i Grabarki

W ramach realizowanego projektu „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych” w ramach ASOS 2019 Fundacja Kresy Historii – animator i koordynator projektu, zorganizowała wyjazd uczestników do Drohiczyna i Grabarki. Miał on miejsce 19 października 2019 roku. Uczestniczyła w nim grupa seniorów oraz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Drohiczyn to jedno z najważniejszych miejsc prastarego Podlasia. Pisali o nim m. in. Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, J. I. Kraszewski, C. K. Norwid, Stefan Żeromski czy współcześnie Barbara Wachowicz. To podlaskie miasteczko wcześniej niż Kraków i Warszawa wyróżnione przez historię koronacyjnym przywilejem stało się już w roku 1253 przez fakt koronacji Daniela Romanowicza na króla Rusi, świadkiem zawarcia pierwszej Unii Kościoła Rzymskiego ze Wschodnim Chrześcijaństwem. W zamierzchłej historii określane było stolicą Jadźwingów. Pełniło również rolę średniowiecznego bogatego rodu, a od 1513 roku zostało podniesione do godności stolicy województwa. Choć kolejne cztery wieki przysporzyło mu wielu blizn i ran, to jednak zaborcy i okupanci nie zdołali usunąć jego historii z narodowej pamięci. Trzy kościoły i cerkiew, eksponaty archeologiczne w Muzeum Regionalnym, przebogate pamięcią i historią Podlasia Diecezjalne Muzeum ze zgromadzonymi ornatami, naczyniami liturgicznymi, rzeźbami, obrazami, dokumentami to dowód dawnej świetności i żywej wiary ludu Podlasia. W Drohiczynie uczestnicy programu zwiedzili m.in. wszystkie trzy kościoły: Kościół Trójcy Przenajświętszej i klasztor Jezuitów, obecnie katedra Diecezji Drohiczyńskiej – tutaj zapoznali się z historią Jezuitów i założonego przez nich kolegium Jezuickiego. Poznali najstarsze i najnowsze dzieje katedry. Zwiedzili również Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor Franciszkanów. Zapoznali się z jego bogatą historią związaną z m. in. z czasem Potopu Szwedzkiego i okupacją sowiecką. Poznali dzieje Kościoła Wszystkich Świętych i klasztoru Benedyktynek. Zwiedzili Muzeum Diecezjalne, które swoimi różnorodnymi, bogatymi i starymi eksponatami wiernie odzwierciedla historię Podlasia, Kresów Wschodnich, miejscowego duchowieństwa oraz najnowszą historię dziejów skrawka Diecezji Pińskiej jaką przez wiele lat była diecezja ze stolicą w Drohiczynie nad Bugiem. Zwiedziliśmy również Górę Zamkową, która jest świadectwem kontaktów handlowych tamtejszej ludności sięgających aż do 860 po narodzeniu Chrystusa oraz była świadkiem przebogatej historii ziem od XII wieku. Uczestnicy projektu zwiedzili również miejsca związane z pobytem w Drohiczynie św. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do tego prastarego grodu, która miała miejsce 10 czerwca 1999 roku. Wycieczka do tego miasta była dla wszystkich jego uczestników żywą lekcją polskiej historii zarówno czasów dawnych jak i współczesnych.

Drugim miejscem, które zostało odwiedzone przez uczestników projektu była Grabarka. Jest ona najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Odwiedziliśmy tam monaster żeński Świętych Marty i Marii, jak również trzy klasztorne cerkwie Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, a także prawosławny cmentarz. Miejsce to jest żywym dowodem koegzystencji różnych kultur i wyznań.