Media o nas

Zarejestrowana w styczniu 2014 r. Fundacja Kresy Historii zrealizowała już szereg inicjatyw popularyzujących historię Polski XX w.

– kampania edukacyjna Pamiętajmy o Sybirakach – coroczna kampania w okolicy 10.02 w rocznicę pierwszej, masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR ma na celu popularyzację losów Polaków represjonowanych przez Sowietów. W 2014 r. w ramach kampanii nasza Fundacja zorganizowała widowisko poetycko-artystyczne „Tułacze dzieci”, które pokazywane było w Warszawie i Lublinie. 8.02.2015 r. odbędzie się widowisko „Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo” (Z.Herbert) w 75 rocznicę masowych deportacji oraz Zbrodni Katyńskiej. Zachęcamy wszystkie instytucje i organizacje popularyzujące losy Sybiraków i Rodzin Katyńskich do przesyłania informacji o swych inicjatywach. Z przyjemnością będziemy o wszelkich przedsięwzięciach informować na naszej stronie internetowej.

– projekt „Ucieczka z sowieckiego raju” – projekt badawczy mający na celu udokumentowanie śladów pozostałych po żołnierzach Armii Andersa oraz polskich tułaczach w Azji Środkowej – zapomnianych mogiłach, trudno dostępnych archiwaliach z dawnych archiwów NKWD, relacji miejscowych świadków tamtych wydarzeń. Zrealizowana w marcu 2014 r. wyprawa członka naszej Fundacji – Krzysztofa Hoffmanna do Kirgistanu była pierwszym etapem tego projektu. W przygotowaniu publikacja na jej temat oraz przygotowania do drugiego etapu podróży – Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan.cywilnych ewakuowanych w 1942 r. z ZSRR. Kampania odbyła się pod honorowym patronatem Pani Anny Marii Anders – córki gen. Andersa oraz we współpracy z Fundacją Niepodległości. Sponsorem wystawy była Fundacja PGNiG S.A. link do szerszej informacji