Wolontariat

Wszelkie osoby zainteresowane włączeniem się w działalność Fundacji serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Koordynator – Biuro, email : biuro@kresyhistorii.pl