RELACJA Z JUBILEUSZOWEGO KONCERTU „URODZENI DO WOLNOŚCI”

Dnia 16 sierpnia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Parafii św. Brata Alberta w Warszawie odbył się Jubileuszowy Koncert „Urodzeni do wolności”. Organizatorem koncertu była Fundacja Kresy Historii, natomiast współpartnerami była Parafia św. Brata Alberta i Narodowe Centrum Kultury.

Głównym przesłaniem koncertu było pogłębienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy na temat wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską zwaną „Cudem nad Wisłą” oraz zapoznanie się z nauką św. Jana Pawła II na temat odpowiedzialnej wolności w życiu jednostki i narodu.

Wśród wielu wykonawców wystąpili znani polscy artyści jak: Stanisław Soyka, Halina Łabonarska, Dariusz Kowalski oraz jeden z laureatów tegorocznego Festiwalu Piosenki w Opolu – Kamil Czeszel. Artyści wykonywali znane utwory nawiązujące swoim przesłaniem do historycznych wydarzeń z 1920 roku. Śpiewane były pieśni związane z Polskimi Legionami, utwory, których teksty były oparte na literaturze znanych poetów oraz cytowane wiersze i wypowiedzi Ojca Świętego na temat Ojczyzny, odpowiedzialności i dobrze pojmowanej wolności. Artystom towarzyszył zespół muzyczny pod kierunkiem Andrzeja Perkmana.

Koncert spotkał się z owacyjnym przyjęciem przez odbiorców zgromadzonych w świątyni. Recenzje koncertu z telewizji były również bardzo pozytywne.

Powyższe wydarzenie nie tylko zrealizowało główny cel jakim było uczczenie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale także przyczyniło się do poszerzenia wiedzy zarówno słuchających, jak i odbiorców telewizyjnych o tamtym czasie oraz pogłębiło świadomość u odbiorców, zarówno literatury, jak i poezji związanej z historycznymi wydarzeniami.

JUBILEUSZOWY KONCERT „URODZENI DO WOLNOŚCI” – REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERCIE

Jubileuszowy Koncert
„Urodzeni do wolności”

Parafia św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Kresy Historii organizuje Jubileuszowy Koncert „Urodzeni do wolności”.

Koncert organizowany jest z racji 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Oprócz walorów artystycznych niesie ze sobą przesłanie historyczno-edukacyjne, którego zadaniem jest pogłębienie świadomości i poszerzenie wiadomości na temat ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie, które wpłynęły znacząco na odzyskanie Niepodległości. Przesłanie koncertu adresowane jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.

„Urodzeni do wolności” to koncert oparty na wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską z 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą” oraz jej społeczno-politycznym wpływie na rozwój Niepodległej Ojczyzny. W swojej artystyczno-merytorycznej warstwie zbudowane jest na filozoficzno-religijnych rozważaniach św. Jana Pawła II na temat odpowiedzialnej wolności w życiu jednostki i narodu.

W koncercie wystąpią znani polscy artyści:Stanisław Soyka, Halina Łabonarska, Dariusz Kowalski, Bożena i Lech Makowieccy, Dominika Świątek, Norbert Smoliński, Kamil Czeszel oraz soliści Filharmonii Narodowej: Arnold Kłymkiw, Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak, Andrzej Lenart. Wszystkim będzie towarzyszył zespół instrumentalny pod dyrekcją Andrzeja Perkmana.

Koncert przygotowany został w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej i odbędzie się w kościele św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 w Warszawie-Wesołej w niedzielę 16 sierpnia o godz. 19.00. Będzie również transmitowany na żywo przez Telewizję Polską.

Patronat medialny objęła TVP S.A, Radio Warszawa oraz gazeta „Polska Po Godzinach”.

Sponsorzy:

Ponieważ koncert odbywa się w warunkach trwającej pandemii, z troski o bezpieczeństwo zdrowia, zgodnie z wymaganiami władz państwowych – jako organizatorzy, jesteśmy zobowiązani do zachowania i przestrzegania zasad obowiązujących dla organizacji imprez kulturalnych.

Poniżej zamieszczony jest regulamin uczestnictwa w koncercie oraz wymagane „oświadczenie o stanie zdrowia” (do pobrania poniżej).

 

Regulamin uczestnictwa w koncercie – Urodzeni do wolności — DO POBRANIA
Oświadczenie o stanie zdrowia — DO POBRANIA
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia — DO POBRANIA

Uroczysty koncert Bożonarodzeniowy „Wigilie Polskie”

W dniu 29 grudnia 2019 roku odbył się Uroczysty koncert Bożonarodzeniowy „Wigilie Polskie”. Był on podsumowaniem całości projektu realizowanym przez Fundację Kresy Historii we współpracy z Parafią św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych” – program ASOS 2019.

Składał się on z dwóch części. W pierwszej wystąpili uczestnicy projektu. Seniorzy wystąpili ze swoim historyczno-artystycznym programem przygotowanym na warsztatach w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej…”. Jedna z uczestniczek projektu – Pani Helena Siwko, przedstawiła historię z dziejów swojej rodziny związaną z historią Niepodległej. Ukazała m. in. pobyt całej rodziny na Syberii, a następnie jej powojenne losy. Opowiadane dzieje, dla licznie zebranego audytorium (dla około 500 osób) stanowiły żywą lekcję historii. Seniorzy zaprezentowali również przygotowaną i ułożoną przez siebie piosenkę „Song radosnych seniorów”. Ukazali w niej miłość i szacunek do swojej miejscowości, w której żyją razem ze swoimi rodzinami. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami i instruktorami zaprezentowali historyczne Jasełka, ukazujące dzieje Ojczyzny w perspektywie narodzenia Boga – człowieka. W drugiej części wystąpili soliści Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego: Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak oraz Arnold Kłymkiw. Przedstawione zostały również kolędy J. Kaczmarskiego i P. Gintrowskiego zaśpiewane przez Dominikę Świątek – interpretatorkę piosenki poetyckiej. Całość koncertu została spięta historycznym komentarzem prowadzonym przez księdza Macieja Chibowskiego, proboszcza Parafii św. Brata Alberta, która dla realizacji całości projektu użyczyła uczestnikom projektu swoich pomieszczeń.

Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy pt. „Wigilie Polskie”

Fundacja Kresy Historii we współpracy z Parafią św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych” – program ASOS 2019 zaprasza na Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy pt. „Wigilie Polskie”, stanowiący podsumowanie całości projektu. W programie koncertu wystąpią uczestnicy projektu ASOS – seniorzy oraz osoby niepełnosprawne ze swoim historyczno-artystycznym programem przygotowanym na warsztatach.

W koncercie kolędy J. Kaczmarskiego i P. Gintrowskiego zaśpiewa Dominika Świątek – interpretatorka piosenki poetyckiej. Ze znanymi pastorałkami i kolędami wystąpią – absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, soliści Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego: Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak oraz Arnold Kłymkiw.