Podziękowanie firmie Pruszyński sp. z o.o.

Fundacja Kresy Historii, jako współorganizator koncertu „Bo w rodzinie siła” emitowanego w dniu 6 stycznia 2022 roku w TVP1 i TVP2 oraz w TVP Polonia z okazji Światowego Roku Rodziny wyraża swoje podziękowanie za pomoc finansową firmie „Pruszyński sp. z o.o.”.

Swoim zaangażowaniem firma „Pruszyński sp. z o.o.” przyczyniła się w wielkim stopniu do przygotowania koncertu, jego nagrania oraz emisji w Telewizji Polskiej, a ze względu na wielkie społeczne znaczenie wydarzenia przyczyniając się w ten sposób do promocji wszelkich działań mających na rzecz wszechstronnej pomocy potrzebującym rodzinom.