TAURON WSPOMAGA KULTURĘ

Z racji Światowego Roku Rodziny w dniu 6 stycznia br. w Telewizji Polski został wyemitowany koncert „Bo w rodzinie siła”. Partnerem koncertu jest znana firma energetyczna TAURON, wspierająca również ogólnopolskie wydarzenia o charakterze artystycznym. W strategii firmy to ważny kierunek działań ukazujący jej prospołeczne nastawienie wobec wszelkich przedsięwzięć mających doniosłe znaczenie dla inicjatyw, przyczyniających się do ubogacenia artystycznej oferty dla szerokiego audytorium odbiorców. Przekaz artystyczny koncertu miał wyjątkowo szeroki wpływ i dotarł ze swoim przesłaniem w czasie 5-krotnej już telewizyjnej emisji do ok. 3,5 mln ludzi w Polsce i rozsianej po całym świecie Polonii.

Na tyłowych telewizyjnych planszach koncertu w TVP była umieszczona informacja TAURON jest Partnerem Fundacji Kresy Historii.

Podziękowanie firmie Pruszyński sp. z o.o.

Fundacja Kresy Historii, jako współorganizator koncertu „Bo w rodzinie siła” emitowanego w dniu 6 stycznia 2022 roku w TVP1 i TVP2 oraz w TVP Polonia z okazji Światowego Roku Rodziny wyraża swoje podziękowanie za pomoc finansową firmie „Pruszyński sp. z o.o.”.

Swoim zaangażowaniem firma „Pruszyński sp. z o.o.” przyczyniła się w wielkim stopniu do przygotowania koncertu, jego nagrania oraz emisji w Telewizji Polskiej, a ze względu na wielkie społeczne znaczenie wydarzenia przyczyniając się w ten sposób do promocji wszelkich działań mających na rzecz wszechstronnej pomocy potrzebującym rodzinom.

Uroczysty Koncert Telewizyjny „Bo w rodzinie siła”

Koncert Bo w rodzinie siła z okazji Światowego Roku Rodziny „Amoris Laetitia” to fascynująca muzyczna opowieść o rodzinie. Jest to rodzaj artystycznego hołdu złożonego Panu Bogu przez wielu znanych polskich artystów.

Przesłaniem koncertu jest prawda o małżeństwie i rodzinie pochodzącym od Boga. Stwórca podzielił się z człowiekiem tym, co w Nim najistotniejsze – swoim istnieniem.

Na treść widowiska Bo w rodzinie siła składa się kilkanaście znanych – wielkich polskich przebojów, z których płynie szacunek do Boga-Stwórcy – Dawcy życia i miłości. Istotną częścią są świadectwa rodzin przedstawiające Bożą interwencję w ich nie zawsze łatwej egzystencji. Żywe komentarze w wykonaniu Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego wprowadzają w poszczególne części widowiska.

W przesłanie koncertu Bo w rodzinie siła włącza się Caritas Polska ze swoim programem Rodzina Rodzinie wspierającym dotknięte współczesnymi konfliktami zbrojnymi potrzebujące rodziny z Syrii, Iranu, Iraku, Strefy Gazy i Pakistanu.

dr Andrzej Chibowski
– pomysłodawca i autor scenariusza koncertu,
współautor komentarzy

Serdecznie zapraszamy!

Emisja koncertu 6 stycznia 2022 r. w Telewizji Polskiej na antenie TVP1 o godz. 17.20 oraz TVP2 o godz. 20.00.