JUBILEUSZOWY KONCERT „URODZENI DO WOLNOŚCI” – REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERCIE

Jubileuszowy Koncert
„Urodzeni do wolności”

Parafia św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Kresy Historii organizuje Jubileuszowy Koncert „Urodzeni do wolności”.

Koncert organizowany jest z racji 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Oprócz walorów artystycznych niesie ze sobą przesłanie historyczno-edukacyjne, którego zadaniem jest pogłębienie świadomości i poszerzenie wiadomości na temat ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie, które wpłynęły znacząco na odzyskanie Niepodległości. Przesłanie koncertu adresowane jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.

„Urodzeni do wolności” to koncert oparty na wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską z 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą” oraz jej społeczno-politycznym wpływie na rozwój Niepodległej Ojczyzny. W swojej artystyczno-merytorycznej warstwie zbudowane jest na filozoficzno-religijnych rozważaniach św. Jana Pawła II na temat odpowiedzialnej wolności w życiu jednostki i narodu.

W koncercie wystąpią znani polscy artyści:Stanisław Soyka, Halina Łabonarska, Dariusz Kowalski, Bożena i Lech Makowieccy, Dominika Świątek, Norbert Smoliński, Kamil Czeszel oraz soliści Filharmonii Narodowej: Arnold Kłymkiw, Karolina Róża Kowalczyk, Katarzyna Szymkowiak, Andrzej Lenart. Wszystkim będzie towarzyszył zespół instrumentalny pod dyrekcją Andrzeja Perkmana.

Koncert przygotowany został w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej i odbędzie się w kościele św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 w Warszawie-Wesołej w niedzielę 16 sierpnia o godz. 19.00. Będzie również transmitowany na żywo przez Telewizję Polską.

Patronat medialny objęła TVP S.A, Radio Warszawa oraz gazeta „Polska Po Godzinach”.

Sponsorzy:

Ponieważ koncert odbywa się w warunkach trwającej pandemii, z troski o bezpieczeństwo zdrowia, zgodnie z wymaganiami władz państwowych – jako organizatorzy, jesteśmy zobowiązani do zachowania i przestrzegania zasad obowiązujących dla organizacji imprez kulturalnych.

Poniżej zamieszczony jest regulamin uczestnictwa w koncercie oraz wymagane „oświadczenie o stanie zdrowia” (do pobrania poniżej).

 

Regulamin uczestnictwa w koncercie – Urodzeni do wolności — DO POBRANIA
Oświadczenie o stanie zdrowia — DO POBRANIA
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia — DO POBRANIA