Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego

Dnia 17 listopada 2019 roku został zorganizowany, przez Fundację Kresy Historii w ramach realizacji projektu „Podróże w historię Niepodległej – aktywizacja i integracja osób starszych 60+ i niepełnosprawnych” – program ASOS 2019, wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Seniorzy, osoby niepełnosprawne razem ze swoimi opiekunami oraz wolontariusze zapoznali się z historią powstania warszawskiego, prezentowaną przez ciekawy i atrakcyjny multimedialny przekaz. Wyjazd był kontynuacją wykładów literackich, w których uczestnicy projektu zapoznali się z dokumentami, filmami i listami powstańców warszawskich.